Víceválečkové nástroje

Sprintem do cíle:

Hladké povrchy za pár sekund

 

Informační list víceválečkové nástroje

Možné obrysy, které lze opracovat

 

 

 

 

RYCHLE, DOHLADKA A PEVNĚ

V nástroji je několik vytvrzených válečků podle úkolu válečkování. Současným zapojením několika válečků je dosaženo krátké doby opracování. Válečkování pomocí víceválečkového nástroje je valivý pohyb podobný kinematice planetového soukolí. Válečky jsou uloženy v nástroji. Nevznikají tak žádné příčné síly ve směru obrábění. Tyto nástroje jsou proto velmi vhodné pro malé a křehké obrobky.

Víceválečkové nástroje Baublies jsou k dispozici jako standardní nástroje pro nejrůznější vnitřní i vnější aplikace. Pro vaši speciální aplikaci vyvineme speciální řešení.

 

 

 

Princip planetového soukolí:
Kužel (1) je pevně spojen s držákem nástroje (4) a klec (3) s rotujícími válečky (2) se může volně otáčet. 

 

VÝHODY

  • Žádné příčné síly ve směru obrábění
  • Kratší doby obrábění
  • Tvrdší krajní vrstvy
  • Zvýšení únavové pevnosti
  • Větší nosný podíl díky tvorbě plošky
  • Vyšší odolnost povrchů proti opotřebení a korozi

 

 

  • Zvýšení mezí únavy materiálu
  • Nižší koeficienty kluzného tření, konstantní rozměry a vysoká přesnost
  • Šetrnost k životnímu prostředí (při broušení nevzniká prach)
  • Lze použít na všech běžných obráběcích strojích

 

 

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE NÀSTROJE NA VNITŘNÍ VÁLEČKOVÁNÍ

 

Komponenty a konstrukce nástroje zobrazeny ilustrativně 

Kužel podpírá válečky osazené v kleci a zajišťuje přítlačnou sílu pro tváření materiálu. Průměr válce se nastavuje axiálním posuvem kužele k válečku.

 

TIP:

Zatímco otáčky lze pro nastavení nástroje výrazně snížit, posuv na otáčku se snižovat nesmí. Při válečkování za nepříznivých podmínek, např. v případě vysoce pevných materiálů, nedostatečného mazání nebo velmi hlubokých otvorů, se doporučuje snížit otáčky.

 

 

 

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE NÀSTROJE PRO VNĚJŠÍ VÁLEČKOVÀNÍ

 

Komponenty a konstrukce nástroje zobrazeny ilustrativně

Kužel podpírá válečky osazené v kleci a zajišťuje přítlačnou sílu pro tváření materiálu. Průměr válce se nastavuje axiálním posuvem kužele k válečku.

 

TIP:

Při seřizování nástroje lze otáčky výrazně snížit, ale posuv na otáčku se snižovat nesmí. Snížení otáček se doporučuje také při válečkování za nepříznivých podmínek, např. při použití vysokopevnostních materiálů nebo při nedostatečném mazání.

 

 

 

DIAGRAM OTÁČEK A POSUVU
PRO VÍCEVÁLEČKOVÉ NÁSTROJE

Orientační hodnoty pro počty otáček

 

Orientační hodnoty pro posuvy

 

Počet otáček a posuv závisí na různých parametrech, např. chlazení, upnutí, vlastnosti materiálu atd.