Nástroj pro povrchové zpevnění válcováním pro vnější závity se zvýšenou dynamickou únosností

Nástroj pro povrchové zpevnění válcováním pro vnější závity se zvýšenou dynamickou únosností

Použití Hluboké válcování kořene závitu vnějších závitů
Přípravek Dle potřeby

Ukazatel přítlaku (v milimetrech) s pouzdrem

Kontrola přítlaku
(žádný ukazatel síly!)
Nastavení nástroje 1 kN předpětí
Poloměr válce Dle potřeby

 

Parametry

Berte na vědomí, že tato informace představuje standardní hodnoty, které je třeba přizpůsobit individuálním případům.

Rychlost až 200 m/min
Posuv Po spádu
Přídavek na obrobku až 0,02 mm
Předpětí nástroje až 2 mm
Mazání Emulze nebo olej; filtrace maziva (< 40 μm) může zlepšit kvalitu povrchu a životnost nástroje.
Předpracování obrobku Drsnost povrchu až 15 μm
Tvrdost obrobku 45 HRC

 

Při výrobě závitů řezáním dochází k porušení povrchových vláken materiálu. Při procesu válcování nedochází k porušení povrchových vláken, povrch závitu je zpevněný a tím se snižuje náchylnost k trhlinám a zvyšuje se vrubová houževnatost. Pomocí jednoválečkového nástroje pro zpevňovací válcování
rádiusu závitu lze dosáhnout zvýšení dynamických pevnostních hodnot. Dochází ke zpevnění povrchu rádiusu dna vnějších závitu. Výsledkem je potom snížená náchylnost k povrchovým trhlinám závitu.

 

 

VÝHODY

  • možnost různé geometrie rolen
  • snadná výměna rolen
  • krátké časy obrábění
  • snížení nákladů na seřizování a eventuální transport