MODULÁRNÍ SYSTÉM - FUNKCE

DRŽÀK NÁSTROJE

Držák nástroje představuje spojení mezi strojem a nástrojem. Základní těleso nástroje se spojí tvarovým spojem upínací lišty s držákem nástroje.

 

VÁLEČKOVACÍ HLAVA

Válečkovací hlava vede váleček a ve spojení s držákem nástroje a základním tělesem je přizpůsobena obráběcímu úkolu. 

 

ZÁKLADNÍ TĚLESO NÁSTROJE

Základní těleso nástroje obsahuje pružinu nástroje. Pružinou je možné vyvinout potřebnou přítlačnou sílu v závislosti na přísuvu nástroje. Aktuální přítlačnou sílu lze zjistit prostřednictvím přísuvu nástroje z tabulky.
Aktuální přítlačnou sílu lze zjistit také zkušebním zařízením, které je součástí volitelného vybavení.

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 
Možnost indikátoru dráhy s krytem po obou stranách jako volitelné vybavení.

 

MODULÁRNI SYSTÉM – ZÁKLADNÍ TĚLESO NÁSTROJE

 

 

 

 

 

 

VLASTNOSTI ZÁKLADNÍHO TĚLESA

Základní těleso nástroje je k dispozici ve dvou velikostech. Předpětí pružiny se nastaví pomocí otočného ovladače.

 

VÝHODY

 • Snadná obsluha
 • Nastavitelné předpětí pružiny
 • Robustní provedení

MODULÁRNÍ SYSTÉM - ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti zkušebního zařízení

Zkušební zařízení slouží k nastavení požadované charakteristiky pružiny jednoválečkového nástroje. Umožňuje přesné přiřazení přísuvu a válcovací síly pomocí indikátoru dráhy a siloměru.
Tím je zajištěno ověření válcovacích parametrů pro účely dokumentace.

 

VÝHODY

 • Snadná obsluha
 • Robustní provedení
 • Dodání včetně hydraulického siloměru s certifikátem o zkoušce
 • Lze použít pro různá provedení nástrojů

 

 

POZNÁMKY KE KONSTRUKCI NÁSTROJE A MANIPULACI

 

 

 

 

 

 

1 Základní těleso modulárního ERG
2 Nastavovací šroub pro charakteristiku pružinu
3 Zajišťovací šroub
4 Indikátor dráhy s krytem
5 Nastavovací šroub středu otáčení

 

ZMĚNA PŘEDPĚTÍNÁSTROJE

 

Odšroubujte zajišťovací šrouby (3). Pomocí nastavovacího šroubu (2) změňte předpětí pružiny.


Otáčení ve směru hodinových ručiček
= předpětí pružiny se zvyšuje


Otáčení proti směru hodinových ručiček
= předpětí pružiny se snižuje

 

Nastavené předpětí zkontrolujte zkušebním zařízením (volitelné vybavení). Opět namontujte zajišťovací šroub (3).

 

 

NASTAVENÍ STŘEDU OTÁČENÍ

Uvolněte sevření mezi základním tělesem a držákem. Pomocí nastavovacího šroubu (5) nastavte výšku hrotu nástroje na středu otáčení nebo až o 1 mm za něj. Utáhněte sevření mezi základním tělesem a držákem.

 

 

 

 

 

TIP

 • Při obrábění má být předpětí v rozmezí 0,1 až 0,5 mm.
 • Vždy pracujte s chlazením a vyvarujte se přerušovaného řezu.
 • Indikátor dráhy usnadňuje seřízení nástroje zejména při použití běžných strojů.
 • Z důvodu vznikajících vysokých válcovacích sil je nutné zajistit dostatečné upnutí obrobku a nástroje.