Informační list diamantové hladicí nástroje 

Možné kontury obrábění

 

Abb. Bearbeitungskonturen Baublies Diamant-Glättwerkzeug

 

 

 

 

DIAMANTOVÉ HLADICÍ NÁSTROJE:PRO MAXIMÁLNÍ PŘESNOST

Diamantové hladicí nástroje rozšiřují spektrum použití pro hlazení a zpevňování povrchů kalených materiálů o tvrdosti větší než 60 HRC.
Diamant se přitom posouvá po ploše, která se má vyhladit. Jakmile je překročena mez kluzu materiálu, hroty profilů se dostávají na povrchu obrobku v rozmezí µm do přilehlých prohlubní. Protože kontaktní plocha mezi obrobkem a diamantem je nižší než při obrábění pomocí válečků, může plastické tváření za studena probíhat s nižším účinkem síly.
Diamantové hladicí nástroje najdou uplatnění tam, kde jedno- a víceválečkové nástroje narážejí na své hranice z důvodu vlastností materiálu nebo geometrie obrobku. Diamantové hladicí nástroje jsou k dispozici pro vnitřní i vnější obrábění.

 

 

VÝHODY

 • Maximální bezpečnost procesu
 • Nejvyšší kvalita povrchu
 • Tvrdší krajní vrstvy
 • Hlazení kalených součástí
 • Není nutné další vybavení jako např. hydraulické agregáty a vedení
 • Zvýšení únavové pevnosti
 • Větší nosné podíly díky tvorbě plošek
 • Vyšší odolnost povrchů proti opotřebení a korozi
 • Posunutí mezí únavy materiálu
 • Nižší koeficienty kluzného tření

 

 

 

 

 

 

COLIBRI: DOKONALÝ POVRCH PRO FILIGRÁNSKÉ OBROBKY

 

 

 

 

Malé, jemné a v nejvyšší kvalitě Baublies: To jsou nové hladicí nástroje, které jsme vyvinuli speciálně pro filigránské aplikace. Naše dlouholeté know-how v hlazení diamantem pro obrábění přesných malých dílů a tenkostěnných obrobků jsme optimalizovali v kompaktní formě.

 

OBLASTI POUŽITÍ SÉRIE COLIBRI

 

Diamantové hladicí nástroje série COLIBRI jsou optimálně vhodné tam, kde se má u filigránských obrobků minimalizovat drsnost povrchu a současně zvýšit pevnost.

 

Typické oblasti použití jsou:

 • Komponenty pro lékařskou techniku aoptický průmysl
 • Spojovací prvky pro letectví, kosmonautiku a automobilovou techniku
 • Další přesné díly, u nichž kvalita povrchu hraje mimořádnou roli